Zápis z jednání KMČ dne 7. 3. 2011

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR – HRADISKO

Zápis ze schůzky

I. Zahájení

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 7.3.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II. Prezence – předseda zahájil schůzku.

Přítomni: předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč, Ing.

Cupák

Omluven: p. Ryzner

Hosté: Městská policie č. 187, Policie ČR – pprap. Čech

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise

Bez připomínek.

IV. Zápis z jednání komise

1. Svoz bioodpadu – upozorňujeme zájemce na možnost objednání biopopelnic do 16.5.2011 –

viz informace v Radničních listech.

2. Informace o přípravě hubení komárů v r. 2011.

3. Informace MMOL – oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení „Černovír –

dobudování kanalizace v ul. Heydukova“, č.j. SMOL/ŽP/55/890/2011/Sk

4. Informace MMOL – oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení „Změna a

aktualizace ochr. pásma II.st. vodního zdroje (prameniště) Černovír“,

č.j. SMOL/ŽP/55/13870d/2009/Ko

5. Magistrát města Olomouce – rozkopávky:

Rozkopávky – rozhodnutí:

– bytový dům Klášterní Hradisko – ul. Sokolovská

_ výkop – kanalizace, č.j. SMOL/ŽP/55/803/2011/Jar

_ zábor chodníku, č.j. SMOL/ŽP/55/1288/2011/Jar, SMOl/OPK/79/336/2011/Št

_ napojení IS, č.j. SMOl/OPK/79/571/2011/Št

_ pokládka kanalizace, č.j. SMOl/OPK/79/502/2011/Št

– ul. Jablonského – fasáda RD, č.j. SMOl/OPK/79/484/2011/Št, SMOl/OPK/79/230/2011/Št

– ul. Jablonského – havárie vod. řadu, č.j. SMOl/ŽP/55/605/2011/Jar

– ul. Hlušovická – havárie vodovod. řadu, č.j. SMOl/ŽP/55/607/2011/Jar

– ul. Na Sezníku – havárie vodovod. řadu, č.j. SMOl/OPK/79/350/2011/Št

Komise bere na vědomí.

6. Statutární město Olomouc:

– prodej zahrady v k.ú. Kl. Hradisko, č.j. SMOL/Maj/22/6591/2010/Výs

– ul. Heydukova – pronájem zahrádky – p. Brix, č.j. SMOL/Maj/22/186/2011/Výs

Komise souhlasí.

7. Informace – zástupce komise PhDr. Hovadík se zúčastnil vítání prvního občánka narozeného

v r. 2011 v Olomouci – Zity Marie Kotkové, Petříkova ul., Olomouc – Černovír.

V. Úkoly:

Členové komise vytipují lokality na výsadby budoucích vzrostlých stromů.

VI. Ukončení:

Předseda ukončil schůzku v 19.45 hod.

Příští schůzka se bude konat 4.dubna 2011 v 18.00 hod. – v hasičské zbrojnici v Černovíře.

Zapsala: Dagmar Rudolfová

Zápis schválil: Ladislav Řoutil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.