Zápis z jednání KMČ dne 4. 4. 2011

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR – HRADISKO

Zápis ze schůzky

I. Zahájení

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 4.4.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II. Prezence – předseda zahájil schůzku.

Přítomni: předseda p. Řoutil, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč, Ing.

Cupák, p. Ryzner

Hosté: Policie ČR – pprap. Čech

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise

Bez připomínek.

IV. Zápis z jednání komise

1. Sběrová sobota 2011 – 28.5.2010 ul. Stratilova x U Stavu.

2. Harmonogram Technických služeb na měsíc duben 2011 – čištění komunikací, sečení trávy.

Rozpis svozu odpadů:

– komunální odpad – v pátek

– papír – 1x týdně ve středu – plast – 2x týdně – v úterý a pátek

– sklo – 1x za 14 dní (13. a 28.4.2011) – tetra obaly – 1x týdně ve středu

3. Informace – sdělení OŽP – péče o zeleň – sečení neudržovaných ploch.

4. Informace – dopis primátora Statutárního m. Olomouce – záměr vydat vyhlášku o zákazu

konzumace alkoholu a zákazu žebrání na veřejných prostranstvích.

Komise městské části č.1 doporučuje, aby zákaz konzumace alkoholu platil na zastávkách

MHD.

5. Je vystavena objednávka u firmy RATEX na hubení komářích larev.

6. Upozornění HZS Olomouckého kraje na nebezpečí vypalování trávy a porostů – hrozí finanční

postih.

7. Magistrát města Olomouce – rozkopávky:

Rozkopávky – rozhodnutí:

_ ul. Čelakovského – skládka materiálu na chodníku,č.j. SMOL/ŽP/55/1873/2011/Jar

_ ul. Čelakovského – zábor chodníku, č.j. SmOl/OPK/79/732/2011/Št

_ ul. Jablonského – napojení RD na vodu a kanalizaci, č.j. č.j. SmOl/OPK/79/675/2011/Št

_ ul. Jablonského – plyn. přípojka, č.j. SmOl/OPK/79/756/2011/Št

Komise bere na vědomí.

6. Statutární město Olomouc:

– pronájem pozemku u hráze řeky Moravy (u Jablonského ul.), č.j. SMOL/Maj/22/1373/2011/Pr

Komise souhlasí.

V. Ukončení:

Předseda ukončil schůzku v 19.40 hod.

Příští schůzka se bude konat 2.května 2011 v 18.00 hod. – v hasičské zbrojnici v Černovíře.

Zapsala: Dagmar Rudolfová

Zápis schválil: Ladislav Řoutil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.