Zápis z jednání KMČ dne 2. 5. 2011

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 1 – ČERNOVÍR – HRADISKO

Zápis ze schůzky

I. Zahájení

KMČ č. 1 svolala prav. schůzku dne 2.5.2011 v 18.00 hod., v hasičské zbrojnici v Černovíře.

II. Prezence – předseda zahájil schůzku.

Přítomni: předseda Ing. Z. Blaťák, D. Rudolfová, Ing. Chrenko, PhDr. Hovadík, Ing. Kropáč,

Ing. Cupák, p. Ryzner, A. Svobodová DiS.

Nepřítomen: F. Polák

Hosté: Policie ČR – pprap. Čech, Městská policie č. 187, MUDr. Hornová

III. Kontrola zápisu z minulého jednání komise bez připomínek.

IV. Zápis z jednání komise

1. Informace – Sběrová sobota 2011 – 28.5.2010 ul. Stratilova x U Stavu.

2. Informace – Svoz bioodpadu – upozorňujeme zájemce na možnost objednání biopopelnic do

16.5.2011 – viz informace v Radničních novinách č. 3 a 4/2011.

3. Informace – dopis primátora Statutárního m. Olomouce – novelizace vyhlášky o žebrání a

konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. KMČ č. 1 Černovír doporučuje, aby zákaz

konzumace alkoholu platil i na zastávkách MHD – v jednání.

4. Informace – postřik komářích larev v lese proběhl.

5. Upozornění HZS na nebezpečí vypalování trávy a porostů – hrozí finanční postih.

6. Dětské hřiště Černovír:

Předloženy 3 varianty návrhů řešení dětského hřiště. Komise jednomyslně doporučuje výstabu

hřiště v lokalitě ul. U Stavu ve variantě č. 2 La Plata pro děti od 0-5 let a 6 – 12 let. Komise pověřuje

Ing. Chrenka projednáním přesného umístění hřiště – komise doporučuje umístění hřiště

v co největší vzdálenosti od prostoru s popelnicemi tříděného odpadu ve směru k Frajtovu

náměstí/přístupové cestě k sokolovně a doplnění varianty herními prvky a lavičkami tak, aby

se maximálně vyčerpal přidělený rozpočet.

7. Komise bere na vědomí činnosti Technických služeb (TS) na měsíc květen 2011.

8. Informace TS – uzavření Sběrového dvora v Neředíně – probíhá rekonstrukce od 1.5.2011 do

konce října 2011. Je posílen provoz Sběrového dvora v Hodolanech (Po – So denně od 8.00-

20.00 hod.) – více informací v Radničních listech č. 4/2011.

9. Komise pověřuje předsedu KMČ č. 1 prověřením možnosti, jak omezit provoz motorových vozidel

na koruně levobřežní hráze řeky Moravy nad černovírským mostem. Předseda kontaktuje

TS a Povodí Moravy ohledně odstranění velkých kamenů, které bránily ve vjezdu na hráz.

10. Informace o dopravních značkách – policie byla informována o chybějící dopr. značce před

žel. nadjezdem k vodárně u lesa (zákaz vjezdu) a o dopr. značce (přednost v jízdě) u obchodu

na Frajtově nám., která není pevně umístěna. Zástupce PČR pprap. Čech zajistí informace

případně přímo nápravu.

11. Magistrát města Olomouce – rozkopávky – rozhodnutí:

  • · ul. Černovírská – plyn. přípojka, č.j. SMOl/ŽP/55/2457/2011/Jar

Komise bere na vědomí.

12. Různé:

– Komise bere na vědomí dopis starosty Sokola Černovír ohledně výzvy k vybudování multifunkčního

sportoviště v areálu sokolovny. Komise vyzývá vedení Sokola Černovír k iniciaci

schůzky oslovených zástupců – KMČ č.1, SDH Černovír a Slovanu Černovír.

– Požadavek občanů na opravu chodníku v ul. Hlušovická. Komise prověří požadavek a do

příští schůzky zaujme stanovisko.

13. Informace:

Dětský den a kácení máje proběhne 28.5.2011

– letošní jubilanti

– od Ing. Kropáče – prodloužení pergoly v areálu Hasičské zbrojnice pro pořádání kulturních

akcí.

V. Ukončení:

Předseda ukončil schůzku v 20.00 hod.

Příští schůzka se bude konat 6.června 2011 v 18.00 hod. – v hasičské zbrojnici v Černovíře.

Zapsala: Dagmar Rudolfová

Zápis schválil: Ing. Zdeněk Blaťák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.